I 2020 er der valg til menighedsrådet.

Vigtige datoer:

 • 11/8 Orienteringsmøde, orientering om menighedsrådets arbejde, regler for valget og hvem der er valgbare. Se mere her.
 • 15/9 Valgforsamling med opstilling af kandidater. Se mere her.
 • 17/11 Evt afstemningsvalg (sker kun hvis der kommer flere kandidatlister).

Hvad laver menighedsrådet:

 • Ansvarlig for de fysiske rammer om kirkens arbejde
 • Arbejdsgiver for 10 ansatte, heraf nogle på deltid.
 • Valg af præster.
 • Ansvarlig for et budget på ca 4.5 mill. kr /år.

Der er menighedsrådsmøder 11 gange pr år. Referater fra møder kan ses her.

Menighedsrådet i Brøndby Strand består at 9 valgte medlemmer og de tre præster. Rådet er organiseret med:

 • Formand som leder menighedsråds møderne og er ansvarlig for at beslutninger føres ud i livet.
 • Næstformand som er stedfortræder for formanden.
 • Kirkeværge som har ansvaret for vedligeholdelse af kirkens bygninger.
 • Kontaktperson som har ansvaret for kirkens ansatte, i Brøndby Strand sker det i samarbejde med daglig leder, som er en af kirkens præster.
 • Kasserer som har ansvaret for økonomien, det sker i samarbejde med en regnskabsfører.
 • Menige medlemmer.

Derudover er der en række underudvalg (f. eks aktivitetsudvalg og bygge udvalg) se listen over udvalg her.

Valgperioden er 2 år. Normalt er perioden 4 år, men vi har valgt at ændre det til en to årig periode.