Om- og til-bygning 2019-2020

Et længe næret ønske om et bedre køkken, mere depotplads og bedre mødefaciliteter er ved at gå i opfyldelse.

Der er lavet et skitseprojekt til en tilbygning på ca 200 M2 og et nyt og moderne køkken i det nuværende østlokale. Det er godkendt af provstiet, og økonomien er på plads.

En beskrivelse af skitseprojektet kan ses her.

Status for projektet:

18. september 2020:

Køkkenet er taget i brug. Det udvendige er færdigt. Vi forventer at holde indvielsesfest lørdag d. 24. oktober, hvis corona  restriktionerne tillader det.

24. juni 2020:

Overdækningen er fjernet. Køkkenombygningen er i fuld gang.

3. april 2020 Rejsegilde

På grund af Corona krisen blev det planlagte rejsegilde aflyst, i stedet blev det markeret af byggeudvalget fredag d. 3. april. 

Tilbygningen følger planen, og ombygningen af køkken begynder lige efter påske. 

Byggeudvalget inspicerer byggeriet, bemærk krans og flag i baggrunden:

21. marts 2020 Trods corona krise er der fuld gang i byggeprojektet.

Arbejdet med byggeriet følger planen.

På grund af Corona krisen aflyses rejsegildet, som var planlaægt til 23/4.

Da all møde aktivitet p.t. ligger stille, prøver vi at fremskynde ombygningen af køkkenfaciliteterne.

Der er nu sat et byggeplads skilt op.

31. januar 2020 Byggeprojektet forløber planmæssigt.

I den milde januar har der været god fremdrift i byggeriet.

Der er planlagt rejsegilde d. 23/4 kl 14.00, alle er velkomne.

17. december 2019: Byggeprojektet omtales i folkebladet.

Se her: Brøndby Strand Kirke bliver endelig større

11. december 2019 kl 9.00: Sørste spadestik

Så fejrede vi at spaden kom i jorden. Menighedsrådsformand Arne Kristoffersen glæder sig over at projektet nu for alvor er i gang. Vi ser frem til samarbejdet med Arkitektfirma Kent Pedersen og entrepenør virksomheden Karl A Hansen entreprise  om dette projekt, som opfylder et stort behov i kirkens arbejde.

 

 

 

 

 

Byggeudvalgsformand  Jens Brabrand tog det første spadestik.

 

 

 

 

Herefter gik KAH entreprise i gang med den store skovl under overvågning af en arkæolog fra Kroppedal museum.

Se flere billeder i galleriet  nederst på denne side.

 

 


December 2019: Endelig byggestart

Byggegtilladelsen fra kommunen er nu endelig i hus, pr 21. november. Entrepenør virksomheden Karl A Hansen Entreprise A/S var hurtig klar til at gå i gang.

Den 3. december gik de i gang med at etablere byggepladsen. Første spadestik tages d. 11. december kl 9.00.


Oktober 2019:

Den endelige byggegodkendelse har trukket ud af forskellige årsager. Bl.a. har der været forhandlinger med Hofor om de kloakledninger der ligger mellem kirkebygningen og tilbygningen. Vi håber at få den endelige byggetilladelse i dette efterår.


Juli 2019:

Detail projekteringen er gennemført, der er infhentet tilbud fra forskellige entrepenører. Vi venter på den endelige byggetilladelse fra kommunen.


Feb 2019:

Detail projekteringen er i gang. Der er sket nogle mindre justeringer i forhold til skitseprojektet.

Jens, Martin og Brian glæder sig over kirkens kommende tilbygning

 

Følg byggeriet her