Et længe næret ønske om et bedre køkken, mere depotplads og bedre mødefaciliteter er ved at gå i opfyldelse.

Der er lavet et skitseprojekt til en tilbygning på ca 200 M2 og et nyt og moderne køkken i det nuværende østlokale. Det er godkendt af provstiet, og økonomien er på plads.

En beskrivelse af skitseprojektet kan ses her.

Status for projektet:

Oktober 2019:

Den endelige byggegodkendelse har trukket ud af forskellige årsager. Bl.a. har der været forhandlinger med Hofor om de kloakledninger der ligger mellem kirkebygningen og tilbygningen. Vi håber at få den endelige byggetilladelse i dette efterår.

Juli 2019:

Detail projekteringen er gennemført, der er infhentet tilbud fra forskellige entrepenører. Vi venter på den endelige byggetilladelse fra kommunen.

Feb 2019:

Detail projekteringen er i gang. Der er sket nogle mindre justeringer i forhold til skitseprojektet.