We are updating our website design to improve the experience on our site.

Global Mission

I 2020 samler vi ind til Bibelselskabets arbejde i Golf staterne.

Bibler og håb til Golfstaterne.
I Kuwait - og i næsten alle de arabiske Golfstater - er der mange kristne migrantarbejdere. De kommer fra Asien og Afrika. De er kommet til Golfstaterne for at tjene mere end de kan tjene i deres fattige hjemlande. Men de fleste har usle job, og mange tusinde bor under kummerlige forhold i arbejdslejre, der er meget primitive. Blandt disse fattige, underbetalte migrantarbejdere støtter Bibelselskabet uddeling af Bibler på mere end 60 sprog. I 2020 samler vi ind til dette arbejde, for i Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman og Emiraterne er kirkerne fyldt med mennesker, der kommer til mange forskellige gudstjenester i ugens løb og behovet er stort.

”Bibelens ord giver mig håb - håb om noget bedre, noget nyt - midt i min kummerlige tilværelse!”
 - fattig migrantarbejder i Kuwait

Støtten formidles via Det danske Bibelselskab.

Se mere på: https://www.bibelselskabet.dk/hvor-ville-kristendommen-vaere-uden-bibelselskabet-i-golf-omradet
 

Om Global mission

Den danske folkekirke er en del af et verdensomspændende fællesskab, af kirker. Global Mission (tidligere kaldet Ydre Mission) er et samarbejde med kirker i andre dele af verden. I dag er Global mission baseret på et gensidigt samarbejde med andre kirker. Derfor kan man også kalde det for "Mellemkirkeligt samarbejde" Menighedsrådet har i 2013 etableret et udvalg, som arbejder med Global mission.

I 2019 samlede vi 7.676,50 kr. ind til Sat-7.

I 2018 samlede vi 6.448 kr. ind til Åbne Døre.

I 2017 samlede vi 7.678,- kr ind til REMI projektet.

Stor tak til alle der har bidraget til disse indsamlinger. Du kan læse mere om tidligere projekter på undersiden om tidligere projekter

Ved hver eneste højmesse er der mulighed for at støtte dette arbejde. Global missions indsamlingsbøsse hænger i våbenhuset.

Global Missions kalender

Der er ingen begivenheder.