Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 10 valgte medlemmer (valgt i november 2016) , de tre præster og en medarbejderrepræsentant, Jette Steen Hansen. Menighedsrådet har ansvar for kirkens drift, dvs økonomi, vedligeholdelse, og kirkens ansatte, dog ikke præsterne, som er ansat af kirkeministeriet (men på menighedsrådets indstilling). De har også ansvar for de aktiviteter der foregår i kirken. Der er valg igen i november 2020.

Til valget blev der opstillet en liste hvormed der ikke blev afhold kampvalg men de ti første blev valgt ind of de fire næste sidder som supleanter. 

Det nuværende MR:

Arne Kristoffersen – Formand

E-mail: formanden@brondbystrandkirke.dk

Send sikker mail  (Se vejledning på siden Sikker formular)

Tage Hjort Clemmensen – Næstformand

Mogens Hastrup – Kasserer

E-mail: kassereren@brondbystrandkirke.dk

Keld Jepsen – Kirkeværge

Birthe Raffa – Kontaktperson

E-mail: kontaktpersonen@brondbystrandkirke.dk

Oliver Astrup – IT-ansvarlig

Minna Kastbjerg Kondrup

Karina Meyer West

Frede Nissen

Jørgen Christiansen

Arbejdsgruppemedlemmer uden for menighedsrådet:
Bygningskyndig arkitekt Mogens Nielsen

Formand for byggeudvalget Jens Brabrand

Post til Menighedsrådet skal sendes til kordegnekontoret. 

Nyhedsbrev fra Menighedsrådet