Ud over gudstjenester varetager kirkens præster en række kirkelige handlinger. Se nærmere beskrivelser i menuen til venstre.

Hvis man ønsker en kirkelig handling af en bestemt præst, kan man kontakte præsten direkte. Ellers bedes man kontakte kordegnekontoret.