Udover den klassiske søndagsgudstjeneste, som kaldes "højmesse," tilbyder vi også andre typer gudstjeneste. Se beskrivelser i menuen til venstre.


Vores normale gudstjenestetid er 10.30.

Fællesskab er vigtigt! Derfor er der gratis kirkekaffe efter hver gudstjeneste. Her er enhver hjertelig velkommen.

NB: For gangbesværede er der gratis kirkebil. Denne skal bestilles hos kordegnen senest torsdag for gudstjenesten.