Aflyst - Bordet rundt

APR
05

Aflyst - Bordet rundt


Søndag d. 5. april 2020, Kl. 09:00 til kl. 10:30
Brøndby Strand Kirke

Morgenkaffe og samtale om søndagens bibeltekster.

Palmesøndag.

Tekster: Zakarias' Bog 9,9-10, Filipperbrevet 2,5-11, Markusevangeliet 14,3-9 eller Johannesevangeliet 12,1-16.