Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nyt fra menighedsrådet juli 2020

Nyt fra menighedsrådet juli 2020


# Nyt fra menighedsrådet
Udgivelsesdato Udgivet af Arne Kristoffersen, mandag d. 13. juli 2020, kl. 11:15
Nyt fra menighedsrådet juli 2020

Corona krisen:

Vi har nu godt gang i mange aktiviteter igen efter genåbningen, en del aktiviteter vil dog først komme rigtig i gang igen efter sommerferien.

Aktiviteter:

I Juli måned har vi de traditionsrige klokkekoncerter hver lørdag kl 12.

Menighedsråd:

Menighedsrådet haft fokus på budget 2020 i 2. kvartal. Desværre er vi pressede på økonomien, derfor har vi været nødt til at skære ned på løntimerne. Der er flere årsager til at vi er pressede: 

  1. Antallet af medlemmer er faldende. 
  2. Den nye ferielov har betydet at vi skal hensætte 120.000 kr. til feriekontoen både i 2020 og 2021. 
  3. Bidraget til tjenestemands pensionen er sat op. 

Menighedsrådsvalg:

Trods corona og udsættelse af orienteringsmøde skal der være menighedsrådsvalg i september/november 2020. Vi er i gang med at forberede processen. Det planlagte orienteringsmøde om valget tirsdag d. 12 maj blev udsat. Der er fastlagt et nyt tidspunkt, nemlig 11 august kl 19.00. Sæt kryds i kalenderen, mød op og hør om menighedsrådets vigtige arbejde, og de nye regler for menighedsrådsvalg. Valgforsamlingen er d. 15. september kl 19.00.  

Personale:

Som nævnt under økonomi har vi været nødsaget til at skære i løntimerne, det betyder at vi desværre har måttet tage afsked med vores ungdomsmedarbejder Lærke Maria Jepsen. Det har været en svær beslutning. Vi har været rigtig glade for Lærke som medarbejder. Stor tak til Lærke for hendes store engagement i kirkens arbejde, og det hun har betydet for de unge, som har været med i BSK ungeren.

Byggeprojektet:

Vores byggeprojekt forløber planmæssigt, Vi forventer at kunne tage det nye køkken i brug 14. august. Tilbygningen forventes klar til brug i begyndelsen af oktober. For at det ikke skal falde sammen med efterårsferien har vi planlagt at fejre indvielsen den 24. oktober og den efterfølgende uge.

Se mere om byggeprojektet her på kirkens hjemmeside.

Menighedsrådet ønsker fred og alt godt, vi glæder os til at vi kan tage de nye lokaler i brug.