Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nyt fra menighedsrådet 1. kvartal 2020

Nyt fra menighedsrådet 1. kvartal 2020


# Nyt fra menighedsrådet
Udgivelsesdato Udgivet af Arne Kristoffersen, onsdag d. 1. april 2020, kl. 11:20
Nyt fra menighedsrådet 1. kvartal 2020

Corona krisen:

Har vendt op og ned på hele samfundet her på det sidste. På menighedsrådets møde d. 10. marts vedtog vi nogle forsigtighedsregler for afholdelse af gudstjenester og andre arrangementer. Allerede dagen efter ændredes situationen så al mødeaktivitet må aflyses. P.t. ser det ud til at regeringens strategi lykkes, men vi ved ikke hvornår situationen bliver normal igen, det vil nok ske gradvist. I denne situation er det godt at blive mindet om Grundtvigs ord i nr. 675 i salmebogen:

Gud, vi er i gode hænder,

Dine hænder, gode Gud!

som alt ondt med visdom vender,

så det godt må falde ud,

trods al synd og død og pine,

godt for dig og godt for dine.

Aktiviteter:

Kirken på nettet:

Da vi ikke har fysiske møder lige nu, forsøger vi os med nogle indslag på hjemmesiden og facebook. 

Her nogle fine video indslag med Elisabeth Krarup de Medeiros.

Her er optagelser fra klokke ønskekoncerterne med Katrine Immerkjær.

Menighedsråd:

Menighedsrådet har arbejdet med målsætninger for kirkens mange aktiviteter, vi har fokus på at vi lever op til vores egen visionserklæring, se her.

Menighedsrådsvalg:

Der skal være menighedsrådsvalg i november 2020. Vi er i gang med at forberede processen. Det planlagte orienteringsmøde om valget tirsdag d. 12 maj kl. 19. bliver udsat p.g.a. Corona krisen. Det er p.t. ikke fastlagt en ny dato.

Økonomi:

Vi kom ud af 2019 med et lille overskud på driften på 137.000 kr. Det så ellers ud til at vi ville få underskud efter 3. kvartal, så vores tiltag med at holde igen med udgifter i 4. kvartal bar frugt.

Personale:

P.g.a Corona krisen er alle medarbejdere sendt hjem. Dog er der afviklet nogle få kirkelige handlinger. Vores kordegn Mette passer kirkekontoret  hjemmefra så hun kan nås via de sædvanlige tlf. nr og mail adresse.

Byggeprojektet:

Vores byggeprojekt forløber planmæssigt, som det ses på byggepladsen. Ombygning af køkkenet var planlagt til at skulle ske i sommerferien, men p.g.a. Coronakrisen har menighedsrådet besluttet at igangsætte denne del af projektet nu. Der var planlagt rejsegilde d. 23/4, men det er aflyst, til gengæld satser vi på at fejre indvielsen i oktober med manér.

Man kan følge byggeprojektet på hjemmesiden her. 

Se mere om byggeprojektet her på kirkens hjemmeside.

Menighedsrådet ønsker fred og alt godt, vi glæder os til at vi igen kan mødes på normal vis.