Mandagsmøder

Mandagsmøder er et tilbud til dem, der ønsker sig inspiration til, hvordan troen kan fylde noget mere i hverdagen.

Vi ønsker med aftnerne at skabe et sted, hvor vi kan mødes og samtale og diskutere, hvad det i praksis betyder, når vi siger, at vi tror, at Jesus er verdens herre og frelser.

Aftnerne er ikke knyttet op på nogen specifik kirkelig retning.

Temaet i foråret 2020 er bl. a.: ”Ruths bog”.

Ruth forsørger sig selv og sin svigermor ved at samle kornaks på Boaz' mark. Foto: Unsplash.Dan Månsson er hovedtaler igen i dette forår. Over fire gange gennemgår han Ruths Bog – med afsæt i Bibelselskabets nye oversættelse. Det er sat på programmet dels for at markere den nye bibeloversættelse – dels for at fremhæve en af de (for mange) mindre kendte tekster/historier i Bibelen.

Teksten er frit tilgængelig på Bibelselskabets hjemmeside i foråret 2020, se her
 

Derudover er der inviteret forskellige foredragsholdere til at dele deres troshistorie/vidnesbyrd.
 

Sæson start 10. februar.

Program for aftnerne:
Kl. 18:00: Velkomst og fællesspisning (pris 30 kr. – tilmelding på mihj@km.dk / 2941 4035)
Kl. 19:00: Foredrag
Kl. 20:00: Kaffe/ The
Kl. 20:30: Tak for i aften
 
For information om programmet se kalenderen eller kontakt sognepræst Michael Hald Jacobsen på mihj@km.dk / 2941 4035
 

Alle er velkomne til MANDAGSMØDE - også dem , det blot ønsker at deltage én eller to gange i løbet af sæsonen.