Mandagsmøder

Mandagsmøder er et tilbud til dem, der ønsker sig inspiration til, hvordan troen kan fylde noget mere i hverdagen.

Vi ønsker med aftnerne at skabe et sted, hvor vi kan mødes og samtale og diskutere, hvad det i praksis betyder, når vi siger, at vi tror, at Jesus er verdens herre og frelser.

Aftnerne er ikke knyttet op på nogen specifik kirkelig retning.

Nogle af de aflyste foredrag fra foråret 2020, vil blive afviklet i november se  kalenderen herunder.

Temaet i 2020 er bl. a.: ”Ruths bog”.

Ruth forsørger sig selv og sin svigermor ved at samle kornaks på Boaz' mark. Foto: Unsplash.Dan Månsson er hovedtaler igen i dette forår. Over fire gange gennemgår han Ruths Bog – med afsæt i Bibelselskabets nye oversættelse. Det er sat på programmet dels for at markere den nye bibeloversættelse – dels for at fremhæve en af de (for mange) mindre kendte tekster/historier i Bibelen.
 

Derudover er der inviteret forskellige foredragsholdere til at dele deres troshistorie/vidnesbyrd.
 

Program for aftnerne:
Kl. 18:00: Velkomst og fællesspisning (pris 30 kr. – tilmelding på mihj@km.dk / 2941 4035)
Kl. 19:00: Foredrag
Kl. 20:00: Kaffe/ The
Kl. 20:30: Tak for i aften
 
For information om programmet se kalenderen eller kontakt sognepræst Michael Hald Jacobsen på mihj@km.dk / 2941 4035
 

Alle er velkomne til MANDAGSMØDE - også dem , det blot ønsker at deltage én eller to gange i løbet af sæsonen.